10.750

ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI DIN ROMÂNIA

· Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung · Icoana […]

· Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca şi adusă la noi de Sf. Ap. Andrei) – Mănăstirea Nămăieşti, jud. Argeş, lângă Câmpulung
· Icoana Maicii Domnului (copie din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiţi, Com. Frânceşti, jud. Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Naşterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colţea, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, Bucureşti)

Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecţia Moşilor cu Olari, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei”, la catapeteasmă (Str. Icoanei, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (copie după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, Bucureşti)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiştei (Universitate, Str. Batiştei 19-21, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Dr. Cosma şi Damian – Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colţei” (Universitate, Bd. Brătianu 1, Bucureşti; icoana Sf. Dr. este păstrată, de regulă, la Muzeul Naţional Cotroceni)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienţei 4, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi – Plevna” (zona Pţa. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, Bucureşti (copie după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru)
· Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi cea de la catapeteasmă) şi cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeţii Noi” (Str. Gral. Broşteanu 12, vizavi de ASE – intrarea din Cal. Dorobanţi, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Şerban Vodă 123, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa – Vindecătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Rusă, a Studenţilor” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, Bucureşti)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de Bucureşti (de la Pţa. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Şerban Vodă 29)
· Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti (Str. Plumbuita 58)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălţarea Domnului – Teiul Doamnei”, Bucureşti (Str. Doamna Ghika 1)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărţişor”, Bucureşti (vizavi de fosta Măn. Văcăreşti, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
· Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, Bucureşti
· Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călăraşilor, Str. C.F. Robescu 18 A, Bucureşti)
· Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, Bucureşti)
· Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. Moşilor 36, Bucureşti)
· Icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pţa. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, Bucureşti)
· Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, Bucureşti
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuţa (din Şos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuţa – fostă Genţianei)
· Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru şi Pavel – Basarab”, Ploieşti (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
· Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploieşti (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii şi Hotelul Prahova)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” şi din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcăneşti, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din faţa altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploieşti)
· Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria – Jercălăi”, lângă Urlaţi, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova
· Troiţă (pe locul unei Teofanii din 1935 – D-zeu. S-a arătat Mariei Petre ) – Sat Parepa-Ruşani, Com. Colceag, jud. Prahova
· Mănăstirea Caraiman – Buşteni, jud. Prahova (loc tămăduitor – copacul candelabru, apariţie a Maicii Domnului)
· Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătăreşti, Com. Plătăreşti, jud. Ilfov
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Parascheva – Mănăstirea Ţigăneşti, Com. Ciolpani, jud. Ilfov
· Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldăruşani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brăneşti, jud. Ilfov
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliştea Snagovului, jud. Ilfov
· Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmboviţa
· Mănăstirea Peştera Ialomiţei – Com. Moroieni, jud. Dâmboviţa (loc tămăduitor)
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2 : cea ortodoxă şi cea catolică) – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş
· Peştera Moşului, Stânca Dorinţelor ş.a – Mănăstirea Cetăţuia, Com. Cetăţeni, jud. Argeş (locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Peştera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. Argeş (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetăţuia)
· Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeş (lângă Domneşti, locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” şi o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeş
· Troiţa (apariţie a Maicii Domnului şi a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf. Treime/Înfricoşata Judecată”, Sat Prodăneşti, Com. Ioneşti, jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Piteşti (Str. Armand Călinescu), jud. Argeş
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman
· Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinţilor Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ş.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman (lângă Roşiorii de Vede)
· Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frânceşti, Sat Surpatele, jud. Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăieşti, jud. Vâlcea
· Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimăneşti, jud. Vâlcea
· Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbăteşti, jud. Vâlcea
· Peştera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olăneşti (loc tămăduitor)
· Crucea de pe Muntele Cozia – (loc tămăduitor)
· Peşterile Cuv. Daniil şi Misail – Mănăstirea Turnu, Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
· Peştera Cuv. Neofit Sihastrul şi cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânişoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimăneşti, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Muşeteşti, jud. Gorj
· Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă Ghimpaţi)
· Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
· Crucea de la Coslogeni (din 1730, pe locul unei “pietre de credinţă”) – Com. Coslogeni (pe şos. Călăraşi – Feteşti)
· Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împăraţi”, Sat Răzvani, jud. Călăraşi (lângă Lehliu)
· Icoana Maicii Domnului şi cea a Mântuitorului – Com. Tăuşani, jud. Călăraşi
· Icoana Sf. Nicolae – Sat Biţina, Com. Moviliţa, jud. Ialomiţa (lângă Urziceni)
· Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanţa (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)
· Crucile (cele 2) şi Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanţa
· Peştera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peştera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. Constanţa (loc tămăduitor)
· Peştera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Sf. Ioan Casian”, Com. Târguşor, Sat Casieni, jud. Constanţa (loc tămăduitor)
· Bisericuţele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanţa (locuri de putere şi tămăduitoare)
· Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare şi “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) şi cea a Mântuitorului (din altarul paraclisului) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Teliţa, Com. Frecăţei, jud. Tulcea
· Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Saon, Com. Niculiţel, jud. Tulcea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Şemlacu Mic, jud. Timiş
· Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiş (lângă Deta)
· Icoana Maicii Domnului şi Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă Oraviţa), jud. Caraş-Severin
· Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniş, jud. Caraş-Severin
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Măru, jud. Caraş-Severin (lângă Caransebeş)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. Cărpineţ, jud. Bihor
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj
· Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut”) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini – Păduriş, Com. Hilda, jud. Sălaj
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomireşti, Com. Dragomireşti, jud. Maramureş
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. Lăpuş), jud. Maramureş
· Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureş (loc de putere, tradiţia cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoş – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
· Icoana Maicii Domnului (1668) – Biserica catolică din Com. Radna (lângă Lipova), jud. Arad
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupşa, Com. Lupşa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oaşa, Com. Suşag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie după icoana de acolo, “Pantanassa – Vindecătoarea”)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
· Statuia Mântuitorului şi a Maicii Domnului – Mânăstirea Catolică Franciscană, Com. Şumuleu, lângă Miercurea Ciuc, jud. Harghita
· Icoana Maicii Domnului şi Peştera Sf. Ioan de la Prislop (loc tămăduitor) – Mănăstirea Prislop, Sat Silvaşu de Sus (Haţeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
· Biserica din Comuna Densuş, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri predacice; cea mai veche biserică din România)
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Braşov
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. Braşov
· Peştera «Templului Ursitelor» – Mănăstirea «Săpată în Piatră», Dealul Pleşu, Sat Şinca Veche, jud. Braşov (loc tămăduitor şi de putere din vremuri predacice)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău
· Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Dălhăuţi, jud. Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetăţuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniş, jud. Buzău
· Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
· Bisericuţele rupestre – Zona Aluniş, Fişti, Colţi, Ţara Luanei, Agaton etc, jud. Buzău (străvechi locuri tămăduitoare şi de putere din vremuri predacice)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
· Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălineşti – Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Floreşti, Sat Floreşti, Com. Poieneşti, jud. Vaslui
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
· Icoanele Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea” şi “Cu 3 Mâini”) şi a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamţ, Com. Vânători, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistriţa, Com. Viişoara, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Iconiţa”) — Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ
· Peştera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) şi cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viişoara, jud. Neamţ (locuri tămăduitoare)
· Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. Neamţ
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică şi “Tânguirea” de la fântână) şi Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifeşti-Roman, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaiţa, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamţ
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Almaş, Sat Almaş, Com. Gârcina, jud. Neamţ
· Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borleşti, jud. Neamţ
· Peştera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamţ (loc tămăduitor)
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împăraţi”, Gura Humorului, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (“Madona Neagră”) – Biserica Catolică din Cacica (Gura Humorului), jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Greco Catolică din Cacica (Gura Humorului)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldoviţa, Com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (din faţa catapetesmei) – Mănăstirea Suceviţa, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
· Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria – Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Rădăşeni, jud. Suceava
· Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldoviţa, jud. Suceava
· Troiţă (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlăţeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului (din altar) – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
· Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râşca, Com. Râşca, jud. Suceava
· Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuţi, jud. Suceava
· Chilia peşteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava (loc tămăduitor)
· Mănăstirea Hagigadar (“a Dorinţelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, loc tămăduitor)
· Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Suliţa, jud. Botoşani
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoşani
· Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoşani
· Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistoreşti, jud. Vrancea
· Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepşa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuţi, Com. Cârligele, jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iaşi (Bd. Ştefan cel Mare 16)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iaşi (Str. Cuza Vodă 51)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iaşi

· Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iaşi (Str. Păun 14)
· Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iaşi (Bd. Independenţei 1)
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăţ, Com. Dobrovăţ, jud. Iaşi
· Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului şi Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iaşi
· Icoană făcătoare de minuni – Mănăstirea Miclăuşeni, Com. Butea, jud. Iaşi
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galaţi, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăguşeni, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Paşcani, Com. Vlădeşti, jud. Galaţi
· Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulţi, jud. Galaţi

Comments

comments

edituramateescu

Despre edituramateescu

a luat fiinţă în luna august a anului 2008 din iniţiativa a doi jurnalişti bucureşteni, Dana Fodor și Răzvan Mateescu, reporteri speciali în cadrul mai multor cotidiene centrale şi reviste. Aceştia vor să împărtăşească publicului larg câte puţin din experienţa lor de aproape două decenii pe tărâmul presei scrise. Editura îşi propune să ofere cititorilor lucrări variate din toate domeniile vieţii cultural artistice, cu accent pe calitatea scriiturii şi respectarea limbii române.