4.008

Întîlnire

Amintirea ta era un vas de sînge închegat dezlipit cu unghia de pe o rană fierbinte. O monedă fără desen azvîrlită într-o fîntînă sfîntă din Roma, Milano, Pesaro sau alt […]

Amintirea ta era un vas de sînge închegat

dezlipit cu unghia de pe o rană fierbinte.

O monedă fără desen

azvîrlită într-o fîntînă sfîntă

din Roma, Milano, Pesaro

sau alt oraş cu macaroane şi parmegiano ras peste minţi tulburi de italieni zîmbitori.

Glasul tău izbea liniştea

ca un concert Metallica cu vocalul împuşcat la revoluţia din 89 în Piaţa Universităţii

la Dalles,

ca un păianjen rîzînd cu prada în chelicere

suculentă şi dulce.

O casetă fără bandă,

un hidrocefal vesel…

un orb cu aparat auditiv sau

un surd care ştie alfabetul Brille

Figura ta a rămas imprimată pe faţa de pernă bej ca frunzele arse cu bricheta

cum îmi spuneai răspicat: citeşte-l pe Cărtărescu, mai cumpără-ţi şi tu la bursă un Pascal

Bruckner, un Milan Kundera,

măi, zîno, lasă naibii ifosele şi iubirile de baltă!

Erai atunci un aparat de măsurat tensiunea arterială a tinereţii,

sîngele din mine,

vîrsta

pe care o înghesui de nu mai ştiu cîţi ani în buletin

ca pe un pulover verde,

nevroza anilor de studenţie petrecuţi într-un copac la fosta “Ştefan Gheorghiu”

aşteptîndu-te să începi viaţa aia odată!

 

Incontro

 

Il ricordo di te era vena di sangue rappreso

strappato con l’unghia da ferita profonda.

Una moneta senza impronta

gettata dentro una sacra fontana

di Roma, Milano, Pesaro

o d’altra città con pasta e parmigiano tra le menti irrequiete di sorridenti italiani.

La tua voce sferzava la quiete

come un concerto dei Metallica con la voce giustiziata nella rivoluzione del ’89 in Piazza dell’Università

alla Dalles,

come un ragno che ride con la preda tra i cheliceri

succulenta e dolce.

Una cassetta senza nastro,

un idrocefalo contento…

un cieco con l’apparato uditivo o

un sordo che sa l’alfabeto Braille

La tua figura è rimasta impressa sulla faccia del cuscino beige come le foglie bruciate dall’accendino

come mi dicevi categorico: leggi Cărtărescu, comprati pure tu alla borsa un Pascal

Bruckner, un Milan Kundera,

su, dea, lascia perdere i capricci e gli amori da niente!

Eri allora uno strumento per misurare la pressione arteriosa della giovinezza,

il mio sangue,

l’età

che ammucchio da non so più quanti anni nel documento

come un pullover verde,

la nevrosi degli anni da studente trascorsi in una pianta dell’ex“Ştefan Gheorghiu”

aspettando te per cominciare una buona volta quella vita!

Dana Fodor Mateescu

Traducere: Luca Cipolla

 

Comments

comments

Despre admin

Editura MATEESCU a luat fiinţă în luna august a anului 2008 din iniţiativa a doi jurnalişti bucureşteni, Dana Fodor și Răzvan Mateescu care au lucrat ca reporteri speciali în cadrul mai multor cotidiene centrale şi reviste. Aceştia vor să împărtăşească publicului larg câte puţin din experienţa lor de aproape două decenii pe tărâmul presei scrise.